ریاضی و قرآن و علم و... http://riazi789moonwoon.mihanblog.com 2020-08-05T10:04:39+01:00 text/html 2018-08-04T09:20:26+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت زیبای تکاد السماوات یتفطرن ... توسط عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/147 <a href="http://riazi789moonwoon.blog.ir/1396/12/28/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7" target="_blank" title="">تلاوت زیبای تکاد السماوات یتفطرن ...&nbsp; توسط عبدالباسط</a> text/html 2018-08-04T09:17:35+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت زیبای ان هذا القرآن ... توسط عبدالباط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/146 <a href="http://bayanbox.ir/view/2465489044059430444/6ca12d254b86e69164972412bc7afddc10903128-240p-92663.mp4" target="_blank" title="">برای شنیدن تلاوت زیبای ان هذا القرآن ... توسط استاد عبدالباسط روی این متن کلیک کنید.</a> text/html 2018-05-31T14:59:06+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری یکی از بزرگترین دانشمندان حال حاضر میگوید دلیل قطعی اثبات وجود خدا را یافته است http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/143 <span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);">یکی از بزرگترین و سرشناس ترین دانشمندان حال حاضر دنیا اخیرا اعلام کرده است که شواهدی یافته که نشان میدهد یک نیروی بزرگ همه چیز در دنیای ما را مدیریت میکند.</span><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"></span><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">به گزارش «تابناک» فیزیکدان نظری «میچیو کاکو» میگوید که نظریه ای را ابداع کرده که در نهایت منتهی به اثبات وجود خدا میشود. اطلاعاتی که وی در رابطه با نظریه خود منتشر کرده است که منجر به در گرفتن مباحثات جدی در میان دانشمندان شده است زیرا کاکو یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین دانشمندان حال حاضر و یکی از مبدعان و طراحان نظریه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">String</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;است که در میان دانشمندان از اعتبار بالایی برخوردار است.</span></p><div align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(251, 251, 251);"><img alt="یکی از بزرگترین دانشمندان حال حاضر میگوید دلیل قطعی اثبات وجود خدا را یافته است" title="یکی از بزرگترین دانشمندان حال حاضر میگوید دلیل قطعی اثبات وجود خدا را یافته است" src="http://itabnak.ir/files/fa/news/1395/3/23/6923_117.jpg" align="middle" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;"></div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">وی در نظریه جدید خود از آنچه در علم فیزیک با نام «نیمه نخستین – شعاع تاکیونی» شناخته میشود استفاده کرده است. تاکیون یک ذره فرضی است که از اتم کوچکتر بوده و با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت میکند و بر اساس فرضیات قادر است مواد را در کیهان آزاد سازد یا فضا را در میان ذرات ماده جای دهد و همه چیز را از تاثیرات دنیای اطراف آزاد کند.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">کاکو بعد از انجام چندین آزمای به این نتیجه رسیده است که ما در دل یک «ماتریکس» زندگی میکنیم. وی میگوید: من به این نتیجه رسیدم که ما در دنیایی زندگی میکنیم که توسط قوانینی که توسط یک هوش بزرگ ساخته شده مدیریت میشود. باور کنید که هر آنچه که امروز به عنوان شانس و اقبال از آن سخن میگوییم هیچ معنایی ندارد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">وی تاکید کرده است: از نظر من واضح است که ما در طرحی زندگی میکنیم که توسط قواعد از پیش ساخته شده مدیریت میشود و نه توسط شانس و اقبال، بلکه توسط یک هوش متعالی و کیهانی شکل یافته است.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13.3333px;"><font face="Tahoma, Arial">http://itabnak.ir</font></span></p> text/html 2018-05-27T15:08:13+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری خورشید http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/142 <b style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">خورشید</b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</span><a title="ستاره" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">ستاره‌ای</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;است از&nbsp;</span><a title="ستارگان رشته اصلی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">ستارگان رشته اصلی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;که 5 میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. این ستاره کروی شکل بوده و عمدتا از گازهای&nbsp;</span><a title="هیدروژن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">هیدروژن</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="هلیوم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">هلیوم</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;تشکیل شده است. وسعت این ستاره 1.4 میلیون کیلومتر (870000 مایل) است. جرم این ستاره 7 برابر جرم یک ستاره معمولی بوده و همچنین 750 برابر جرم تمام</span><a title="سیاره" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">سیاراتی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;است که به دورش می‌چرخند. در هسته خورشید ، جرم توسط&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">واکنشهای هسته‌ای</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;تبدیل به تشعشعات الکترومغناطیسی که نوعی انرژی هستند، می‌شود. این انرژی به سمت بیرون تابانده شده و باعث درخشنگی خورشید می‌گردد. سایر اجسام آسمانی موجود در&nbsp;</span><a title="منظومه شمسی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">منظومه شمسی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;که توسط جاذبه خورشید در مدارهایشان قرار گرفته‌اند نیز گرمایشان را از این انرژی می‌گیرند.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><table dir="" align="left" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><tbody><tr><td><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/2/24/Sakhtarekhorshid.jpg" alt="img/daneshnameh_up/2/24/Sakhtarekhorshid.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">مواد تشکیل دهنده خورشید حالت گازی دارند، بنابراین خورشید محدوده دقیق و معینی نداشته و مواد اطراف آن بتدریج در فضا منتشر می‌شوند. اما چنین به نظر می‌رسد که خورشید لبه تیزی داشته باشد، چرا که بیشتر نوری که به زمین می‌رسد از یک لایه که چند صد کیلومتر ضخامت دارد ساطع می‌شود. این لایه&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">فوتوسفر</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;نام داشته و به عنوان سطح خورشید شناخته شده است. بالای سطح خورشید ، کروموسفر یا&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">رنگین کره</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">هاله خورشیدی</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;قرار دارند که با همدیگر جو خورشید را تشکیل می‌دهند.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">مرکز خورشید مانند کوره‌ای هسته‌ای است با دمای 15 میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون درجه فارنهایت) که چگالی‌اش 160 برابر آب می‌باشد. تحت چنین شرایطی هسته‌های اتم هیدروژن باهم ترکیب شده و تبدیل به هسته‌های هلیووم می‌شوند. در این حین، 0.7 درصد جرم ترکیب شده ، تبدیل به انرژی می‌شود. از 590 میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه در مرکز خورشید ترکیب می‌شوند، 3.9 میلیون تن به انرژی تبدیل می‌شود. این سوخت هیدروژنی ، تا 5 میلیارد سال دیگر دوام خواهد داشت. مسیر نامنظم 2 میلیون سال طول می‌کشد تا انرژی تولید شده در مرکز خورشید به سطح آن رسیده و بصورت نور و گرما تابش کند، سپس بعد از فقط 8 دقیقه ، این انرژی به زمین می‌رسد.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">هنگامی که خورشید منبسط می شود تا تبدیل به یک&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">غول سرخ</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;شود، قطرش حدود 150برابر بزرگتر خواهد شد. گازهای منبسط شده و داغ، رنگ زرد و حرارت خود را از دست داده و قرمز رنگ و سرد خواهند شد. اما بخاطر بزرگتر شدن سطح خورشید،درخشندگی آن 1000برابر افزایش یافته و نور بیشتری ساطع خواهد کرد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><table align="left" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><tbody><tr><td><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/0/0c/Khorshid1.jpg" alt="img/daneshnameh_up/0/0c/Khorshid1.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی</h1><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">زبانه حلقوی در شکل پایین ، خطوط میدان مغناطیسی ، دو&nbsp;</span><a title="لک خورشیدی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%84%DA%A9+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">لکه خورشیدی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;را به هم متصل کرده است. در سال 1973 ، یک&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">زبانه خورشیدی</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;(سمت چپ تصویر) 000/588 کیلومتر (365.000 مایل) از سطح خورشید را پوشاند. اغلب فعالیتهای شدید خورشید در نزدیکی لکه‌های خورشیدی رخ می‌دهند.&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">شعله‌های خورشیدی</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;، جرخه‌هایی از انرژی هستند که عمر چند ساعته دارند، این شعله‌ها هنگامی بوجود می‌آیند که مقدار زیادی&nbsp;</span><a title="انرژی مغناطیسی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C+%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">انرژی مغناطیسی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;بطور ناگهانی آزاد شود. زبانه‌های خورشیدی ، فوارانهایی از گاز مشتعل هستند که ممکن است صدها هزار کیلومتر در فضا پیش بروند.&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">میدان مغناطیسی خورشید</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;می‌تواند زبانه‌های حلقوی را هفته‌ها در فضا پیش بروند معلق نگاه دارد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><table dir="" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><tbody><tr><td><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/a0/Zabanehayekhorshid.jpg" alt="img/daneshnameh_up/a/a0/Zabanehayekhorshid.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">باد خورشیدی</h1><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">هاله (جو بیرونی) خورشید حاوی ذراتی است که انرژی کافی برای فرار از جاذبه خورشید را دارند. این ذرات بصورت مارپیچی با سرعتی معادل900 کیلومتر (560 مایل) در ثانیه از خورشید دور شده و&nbsp;</span><a title="باد خورشیدی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">باد خورشیدی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;را بوجود می‌آورند. این ذرات در همان مسیرهای میدان مغناطیسی خورشید حرکت می‌کنند و از آنجا که دارای</span><a title="بار الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">بار الکتریکی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;هستند، منظومه شمسی را پر از جریانات الکتریکی می‌کنند. ناحیه فعالیتهای خورشیدی ،&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">هلیوسفر</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;(کره خورشیدی) نامیده می‌شود. باد خورشیدی در هر ثانیه حدود یک میلیون تن هیدروژن حورشید را از بین می‌برد. 100000 میلیارد سال طول خواهد کشید تا باد خورشیدی تمام جرم خورشید را در فضای بین سیاره‌ای پخش کند، اما طول عمر طبیعی خورشید فقط 10 میلیارد سال است.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><table dir="" align="left" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><tbody><tr><td><div align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/ab/Enerjikhorshid.jpg" alt="img/daneshnameh_up/a/ab/Enerjikhorshid.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px;"></div></td></tr><tr><td><center style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"><small style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: green;">مسیر نامنظم</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: green;">دو میلیون سال طول می کشد تا انرژی تولید شده</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: green;">در مرکز خورشید به سطح آن رسیده و بصورت</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: green;">نورو گرما تابش کند، سپس بعد از فقط 8 دقیقه</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: green;">این انرژی به زمین می رسد.</span></small></center></td></tr></tbody></table><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">چرخه‌ها و لکه‌های خورشیدی</h1><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">حرکت وضعی خورشید</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;باعث ایجاد میدان مغناطیسی می‌شود، مناطق استوایی خورشید سریعتر از مناطق قطبی آن چرخیده و این امر باعث می‌شود که خطوط میدان مغناطیسی درون خورشید حلقه بزنند. این خطوط در صورت خروج از سطح خورشید ، باعث فعالیتهای خورشیدی نظیر&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">لکه‌های خورشیدی</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;، شعله‌ها و زبانه‌های خورشیدی می‌شوند. این فعالیتها ، بخصوص لکه‌های خورشیدی ، چرخه‌ای 11 ساله دارند.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">مرگ خورشید</h1><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">5 میلیارد سال بعد ، بیشتر&nbsp;</span><a title="هیدروژن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">هیدروژن</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;موجود در هسته خورشید گداخته شده و صرف تهیه هلیوم خواهد شد. در آن زمان ، جاذبه باعث&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">انقباض</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;هسته شده و فشار ، دمای آنرا افزایش خواهد داد. هیدروژن شروع به سوختن در پوسته اطراف هسته خواهد کرد. انرژی حاصل از این&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="margin: 0px; padding: 0px;">گداخت هسته‌ای</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;در پوسته ، باعث انبساط لایه‌های خارجی خواهد شد و سیارات&nbsp;</span><a title="سیاره عطارد" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">عطارد</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="سیاره زهره" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">زهره</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;را ذوب می‌کند و آنها را در بر می‌گیرد.</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">انبساط خورشید</b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;تا مدار زمین متوقف شده و حرارتش تمام موجودات زنده را از بین می‌برد. بعد از آن خورشید تبدیل به یک غول سرخ می‌شود. سپس ، لایه‌های خارجی در فضا پخش شده و یک&nbsp;</span><a title="سحابی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">سحابی سیاره‌ای</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;تشکیل خواهند داد. هسته نیز بصورت یک ستاره&nbsp;</span><a title="کوتوله سفید" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">کوتوله سفید</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;باقی مانده و بتدریج از بین خواهد رفت. پس می‌توان گفت که با فرا رسیدن&nbsp;</span><a title="مرگ خورشید" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF" class="daneshnameh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">مرگ خورشید</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;، مرگ زمین و تمام موجودات این سیاره فرا می‌رسد.&nbsp;</span> <div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">منبع: دانشنامه رشد</span></div> text/html 2018-05-26T09:31:50+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری وبلاگی شبیه همین وبلاگ که برای خودم است. http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/141 <a href="http://riazi789moonwoon.blog.ir/" target="_blank" title="">وبلاگی دیگر که برای خودم است.</a> text/html 2018-05-25T13:49:29+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوتی قشنگ از عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/140 [<div id="15272560175911837"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/I2y84?data[rnddiv]=15272560175911837&amp;data[responsive]=yes"></script></div>] text/html 2018-05-24T14:18:48+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری فیزیک پلاسما http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/138 <div><br></div><div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><b>فیزیک پلاسما</b>&nbsp;از شاخه‌های&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9" title="فیزیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فیزیک</a>&nbsp;است که به بررسی یکی از اشکال وجود ماده یعنی پلاسما می‌پردازد.در فیزیک پلاسما درباره سیستم‌های بحث می‌کنیم که از ذرّات باردار مثبت و منفی تشکیل شده‌اند و می‌توانند آزادانه حرکت کنند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">ذرّات باردار در یک پلاسما نه تنها با میدان الکترومغناطیسی موضعی برهم‌کنش می‌کنند بلکه حرکت این بارها می‌تواند میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد کند. از انجا که بخش بزرگی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%90%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)" class="mw-redirect" title="جِرم (فیزیک)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جرم</a>&nbsp;قابل مشاهدهٔ عالم،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="ستارگان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ستارگان</a>&nbsp;با دماهای بسیار زیاد هستند، امکان وجود ماده به صورت‌های&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF" title="جامد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جامد</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9" title="مایع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مایع</a>&nbsp;در این اجرام منتفی است. از سوی دیگر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2" title="گاز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">گاز</a>&nbsp;نیز، به دلیل این حرارت بسیار زیاد، تبدیل به یک توده یونیزه شده و به صورت مخلوطی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86" title="یون" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">یون‌های</a>&nbsp;مثبت(هسته اتم ها) یون‌های منفی (الکترون ها) و ذرات خنثی در می‌اید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">در این توده، به دلیل وجود نیروهای الکتریکی که بسیار قوی تر از نیروی گرانشی است ذرات بر روی هم تأثیر زیادی می‌گذارند. به‌طوری‌که حرکت بخشی از این توده، باعث تغییر در وضعیت حرکت و انرژیِ بخش‌های دیگر می‌شود که به این پدیده، اثر جمعی گفته شده، و هر گاه گاز به شدت یونیزه شده دارای این خاصیت باشد، پلاسما نامیده می‌شود و این بدین معنی است که بخش غالب ماده قابل مشاهده جهان، پلاسما است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">جالب این است که پلاسما ممکن است در عین حال دارای چندین دماباشد که این حالت با توجه به اینکه میزان برخوردبین خود یونها یا خود الکترونها از میزان برخوردهای بین یک یون و یک الکترون بیشتراست می‌تواند پیش بیاید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">چند مورد از پلاسما که ما روزانه باآن سروکار داریم عبارت است از: جرقه رعدوبرق، تابش ملایم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D9%82_%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C" title="شفق قطبی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شفق قطبی</a>، گازهادی داخل یک لامپ<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AA" class="mw-redirect" title="فلورسنت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فلورسنت</a>، چراغ نئون و یونش مختصری که در گازهای خروجی موشک دیده می‌شود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">منبع: ویکی پدیا</p></div> text/html 2018-05-24T14:12:22+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری چندین عکس زیبا از طبیعت جهان http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/137 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/699/2094081/45454768.JPG" alt="چند عکس زیبا از طبیعت جهان"> text/html 2018-05-24T14:02:59+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری چندین عکس زیبا از جهان هستی http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/136 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/699/2094081/111.JPG" alt="چندین عکس زیبا از جهان هستی"> <div><br></div> text/html 2018-05-24T13:16:15+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تست هوش استاندارد بین المللی http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/134 <a href="http://www.iq-test.cc/" target="" title="">تست هوش استاندارد بین المللی</a> text/html 2018-02-12T12:33:18+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری پاسخ به اولین سوال علوم ورودی تیزهوشان نهم به دهم 96-97 http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/132 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://bayanbox.ir/view/3888118246493362657/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-54-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%8696-97.png"></div><div><br></div><div>پاسخ در ادامه مطلب</div> text/html 2018-02-11T05:38:57+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری یک سوال از فصل فشار نهم http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/131 <font size="3">1-اگر بادکنکی را در زمین پر از هوا کنیم و آن بادکنک را به خارج از جو ببریم چه اتفاقی برای بادکنک می افتد؟</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-11-24T09:22:27+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری معجزاتی كه دركوتاهترین واژه متجلى شده است http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/127 <h2 class="contentheading" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; padding: 5px 0px 8px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=66:2009-12-12-23-26-58&amp;catid=34:2009-11-24-23-30-59&amp;Itemid=59" class="contentpagetitle" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none !important;">معجزاتی كه دركوتاهترین واژه متجلى شده است</a></h2><div class="article-content" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div align="right"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><o:p><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;"><o:p><font size="5"><img src="http://www.kaheel7.com/userimages/6images.jpg" border="0" alt="" style="border: none; width: 154px; height: 106px;"></font></o:p></span>&nbsp;</strong></o:p></span></p></td><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma;">آیاتی كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد كرده بس فراوان ، وكلماتی كه قدرت آفریدگار ویكتایی....<o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">آیاتی كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد كرده بس فراوان ، وكلماتی كه قدرت آفریدگار ویكتایی و نامهای نیكش راتوصیف می كنند چه زیباست. دراین نوشتاربه آیاتی كه از "الله" سخن گفته می پردازیم. آیاتی كه حروف اسم</span><span lang="AR-SY" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">سبحانه وتعالى بانظمی شگفت آوردرآن متجلی است ومی پرسیم : آیا بشر می تواند به این شكل حیرت آوركلمات رابه نظم كشد؟<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">دراین سفرپربارقرآنی همراه با واژه كوتاه وزیبای&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">" الله"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">خواهیم دید كه چگونه خداوند تبارك وتعالی حروف اسمش را در كتابش با نظمی عجیب وفرید مرتب كرده است . نظمی كه دلالت برنزول قرآن ازسوی خدا دارد و مبین آن است كه هرحرفی در این كتاب عظیم ناطق به حق است وهررقمی ازأرقام قرآن گواه آن است كه قرآن كتاب خداوند جلَّ وعلاست.<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">حروفی كه خداوند تعالی به حكمتش آنها را ازمیان جمیع حروف برگزید تا خویش را</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">&nbsp; " الله</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">" بنامد , عبارتند از:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">الف ولام وهاء</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">, كه با نظمی معجز درآیات كتاب الهی مرتب ومنظم شده است, تا برای همه بشریت ثابت شود كه قرآن كتاب خداست , و هر حرف قرآن نازله ازنزد اوست , این نظم معجزنظم عددی / رقمی حروف لفظ جلالة&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">سبحانه وتعالى است , معجزه ای كه در&nbsp;<span style="letter-spacing: -0.2pt;">عصر اطلاعات (المعلومات الرقمیة) تجلی یافته تا گواه صدق كتاب خدا عزَّ وجلَّ باشد.</span><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">لازم است كه به عزیزان خواننده یادآوری كنم كه حروف را آنگونه كه نوشته می شود ونه آنگونه كه تلفظ می شود محاسبه كرده&nbsp; - و این شیوه ای ثابت دربحثهای اعجاز عددی است - و واو عطف را نیزكلمه مستقلی – به دلیل آنكه منفصل از پس وپیش خود نوشته می شود- درنظرگرفته ایم و مرجع این بحث رسم الخط عثمانی برای قرآن است.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: red; line-height: 26px;">مَن أصْدقُ مِنَ الله؟!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">یقول عزّ من قائل:</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">&nbsp;( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلاً)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">[النساء: 4/122]، در این كلمات زیبا ربُّ العزَّة از صِدقِ كلام وصدق قول خود سخن می گوید. درتناسب عدد 7 با حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">تعالى تأمل می كنیم ، این تناسب ونظم توقیع خداوند تعالى است براینكه اوگوینده این كلام است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آنطور كه ملحدان ادعا می كنند گوینده آن نیست.<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">1- اگرحروف حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">را دراین آیه كه ازخدا سخن می گوید بشماریم 7 حرف می یابیم .<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2- اگرارقام را به صف شوند هم عددی كه به دست می آید مضرب 7 می باشد.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">3-واگرازهركلمه ای حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">راخارج كنیم بازهم عددی كه به دست می آید برابرست با:<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">7در7در7در7در7در100<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">4- واگركلمات پیش وپس اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">، ونیز عدد حروف آنها و نیز عدد حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">را بشماریم دائما اعدادی ازمضربهای 7 را خواهیم یافت !<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: red; line-height: 26px;">و تفصیل این معجزه حقیقی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">خدای عزَّ وجلَّ خطاب به همه انسانها می فرمایدً:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">[النساء: 4/122]، این پرسش را قرآن برای مردم طرح می كند ، آیامعقول است كه در آفریده ها كسی راستگوتر از آفریدگارآسمانهاوزمین باشد؟ &nbsp;اكنون إعجاز حقیقی دراین بخش :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">ونظام حیرت آوراین كلمات مُحْكَمة را ببینید، وإیمان ویقین مان به اینكه خداوند گوینده این كلمات است بیشترشود.كلمات این بخش وتعداد حروف &nbsp;آنها به قرارزیراست:<o:p></o:p></span></font></strong></p><div dir="rtl" align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin: auto auto auto 104.4pt; border-collapse: collapse;"><tbody><tr style="height: 21.8pt;"><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 27pt; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">وَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مَنْ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="60" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 45pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">أَصْدَقُ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مِنَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">اللّهِ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">قِیلاً</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td></tr><tr style="height: 17.3pt;"><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">1</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="60" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 45pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">این عدد رابه همان ترتیب كه نوشته شده درنظرگیرید : 442421 كه بر7 بخش پذیراست :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm; font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">442421 = 7 × 63203</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">وشگفت آنكه این بخشپذیری برعدد&nbsp; 63203 نیز صادق است :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;63203= 7 × 9029</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">این معجزه ادامه دارد چراكه اگرحروف&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">اسم (الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">رادرهركلمه بخش قرآنی مذكوربشماریم هم تناسبی با عدد7 خواهیم یافت :<o:p></o:p></span></font></strong></p><div dir="rtl" align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin: auto auto auto 77.4pt; border-collapse: collapse;"><tbody><tr style="height: 9.6pt;"><td valign="top" width="43" style="font-size: 12px; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 32.5pt; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">وَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مَنْ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">أَصْدَقُ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مِنَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">اللّهِ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="52" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 38.9pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">قِیلاً</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td></tr><tr style="height: 16.25pt;"><td valign="top" width="43" style="font-size: 12px; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 32.5pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">0</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">0</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">1</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">0</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="52" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 38.9pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">عدد 240100 از مضارب 7 می باشد :&nbsp;<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">240100 = 7 × 34300</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">وشگفت آنكه&nbsp; 34300 هم مضرب 7 می باشد :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">34300 = 7 × 4900</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">وشگفت آورتر آنكه 4900 هم چنین است :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">4900 = 7 × 700</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">و عدد700 هم كه اظهرمن الشمس است :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">700 = 7 × 100</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.kaheel7.com/fa" style="color: rgb(0, 102, 153);"><span dir="ltr"><font face="Arial" color="#0000ff">www.kaheel7.com/fa</font></span></a></span></p></div> text/html 2017-11-24T09:13:54+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری به نام خالق عیسی (ع) و آدم (ع) http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/122 <h2 class="contentheading" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; padding: 5px 0px 8px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=73:2009-12-19-02-58-55&amp;catid=34:2009-11-24-23-30-59&amp;Itemid=59" class="contentpagetitle" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none !important;">به نام خالق عیسی (ع) و آدم (ع)</a></h2><div class="article-content" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div align="right"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><o:p><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;"><o:p><strong><img height="100" src="http://www.kaheel7.com/userimages/Jesus-adam-miracl.JPG" width="151" border="0" alt="" style="border: none;"></strong></o:p></span>&nbsp;</strong></o:p></span></p></td><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma;">همانا مثل ( آفرینش ) عیسی نزد خداوند همچون مثل ( آفرینش ) آدم است . او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود : باش پس شد....<o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">خداوند حكیم در این آیه شریفه از قرآن كریم خلقت حضرت عیسی (ع) را به خلقت حضرت آدم (ع) تشبیه كرده است ؛ چرا كه وجه تشابه این دو پیامبر بزرگ الهی در آفرینش معجزه گونه آنان بوده است كه هردو بدون پدر خلق شده اند.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">ولی مطلبی كه حیرت انسان را برمی انگیزاند این است كه وقتی تعداد كلمات عیسی و آدم را در قرآن شمارش می كنیم ، با كمال تعجب مشاهده می كنیم كه هردو به تعداد مساوی 25 بار تكرار شده است !!<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">یعنی كلمه آدم 25 بار و كلمه عیسی نیز 25 بار در قرآن كریم آمده است !!<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p><strong><font face="Arial">&nbsp;<img src="http://www.kaheel7.com/userimages/Jesus-adam-miracle.GIF" border="0" alt="" style="border: none; width: 556px; height: 486px;"></font></strong></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">همانا مثل ( آفرینش ) عیسی نزد خداوند همچون مثل ( آفرینش ) آدم است . او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود : باش پس شد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;">&nbsp;&nbsp;سوره آل عمران / 59<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">این موضوع به قدری واضح است كه هركسی می تواند با یك برنامه نرم افزاری جستجوی قرآنی این شمارش را در كامپیوتر شخصی خود انجام دهد و نتیجه شگفت انگیز آن را با چشمان خود مشاهده كند و به یقین برسد.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">به راستی كدام عقل سلیمی می تواند باور كند كه این تساوی عددی تصادفی است ؟<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">آیا فقط همین یك معجزه نمی تواند پاسخ محكمی به ملحدین و منكران قرآن باشد ؟<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;---------------------<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">به قلم: عبد الدائم الكحیل<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.kaheel7.com/fa" style="color: rgb(0, 102, 153);"><span dir="ltr"><font face="Arial" color="#0000ff">www.kaheel7.com/fa</font></span></a></span></p></div> text/html 2017-09-20T19:07:30+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری ویدیو اثبات وجود الله و حقانیت دین اسلام(همراه با تلاوت عبدالباسط) http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/119 [http://www.aparat.com/v/Alh50]